Third slide

Svetovanje

Nudimo finančno in davčno svetovanje iz področja nepremičnin.

Na nas se obrnite s vprašanji in skupaj bomo našli optimalno rešitev za vas.
Kontaktirajte nas
Finančno svetovanje
Davčno svetovanje
Priprava dokumentacije za FURS (dajatve in davščine)
Priprava vseh vrst pogodb in drugih pravnih dokumentov za:
  • - prodajo ali oddajo nepremičnine,
  • - služnosti,
  • - druge stvarne pravice,
  • - urejanje pravnih zadev in pogodbenih razmerij za potrebe vpisa v ZK,
  • - svetovanje pri urejanju vseh zemljiškoknjižnih in ostalih nepremičninskih zadev.
Sodelujemo s sodno zapriseženimi izvedenci in cenilci za vrednotenje in cenitve nepremičnin. Izdelamo vam cenitev za tržno, hipotekarno ali likvidacijsko vrednost nepremičnine za upravne, sodne in davčne postopke v skladu z individualno ponudbo.
Vedno na voljo

Kako vam lahko pomagamo?