Third slide

Inženiring

Za vas pridobimo primerna zemljišča za gradnjo objekta po vaših željah.

Izvedemo ter kvalitetno vodimo projekt od samega začetka do konca.
Kontaktirajte nas

Z nami do sanjskega doma.

EMPERIUS

Z nami do sanjskega doma.

Pridobivanje primernih zemljišč za gradnjo objektov po vaših željah.

Vodenje projekta od samega začetka do konca.

Vodenje in koordinacija izdelave projekte dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo.

Pridobivanje potrebnih soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Vodenje in izvedba razpisa za zbiranje ponudb za izvedbo gradnje (priprava razpisnih pogojev, terminskih planov, priprava gradbenih pogodb, analiziranje in optimizacija ponudb izvajalcev, pogajanje in uskladitev ponudb ter pogodb.

Vodenje in koordinacija izvajanja gradbenih del med izvajalcem gradbenih del, izvajalcem strokovnega nadzora in investitorjem projekta gradnje.

Udeležba in zastopanje investitorja na tehničnem pregledu in prevzemu objekta ter pridobitev uporabnega dovoljenja.

Strokovno, terminsko, količinsko in finančno vodenje ter nadzor gradnje od samega začetka del do dokončanja.

Vedno na voljo

Kako vam lahko pomagamo?